بایگانی برچسب برای: بی‌خوابی

تحریک الکتریکی مغز-اضطراب

بهبود علائم روانپزشکی افراد اضطرابی با تحریک الکتریکی مغز CES

,
یک پژوهش در سال ۲۰۲۳ اثربخشی تحریک الکتریکی مغز CES را در علائم اضطراب و افسردگی و بی‌خوابی بیماران دچار اضطراب بررسی کرده است.
تحریک الکتریکی مغز-بی‌خوابی

تاثیر مثبت تحریک الکتریکی مغز CES در بی‌خوابی​

,
بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۳، نشان داده شده است که تحریک الکتریکی مغز CES می‌تواند بر روی خلق و خو و داشتن حس بهتر افراد مبتلا به بی‌خوابی موثر باشد.