بایگانی برچسب برای: افسردگی

تحریک الکتریکی مغز-اضطراب

بهبود علائم روانپزشکی افراد اضطرابی با تحریک الکتریکی مغز CES

,
یک پژوهش در سال ۲۰۲۳ اثربخشی تحریک الکتریکی مغز CES را در علائم اضطراب و افسردگی و بی‌خوابی بیماران دچار اضطراب بررسی کرده است.
تحریک الکتریکی مغز

تحریک الکتریکی مغز CES و علائم افسردگی افراد دچار استرس​

,
یک مطالعه علمی در سال ۲۰۲۳ نشان داد تحریک الکتریکی مغز CES می‌تواند علائم افسردگی را در افرادی که دچار استرس هستند تا حد زیادی کاهش دهد.