تحریک الکتریکی مغز-بی‌خوابی

تاثیر مثبت تحریک الکتریکی مغز CES در بی‌خوابی​

,
بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۳، نشان داده شده است که تحریک الکتریکی مغز CES می‌تواند بر روی خلق و خو و داشتن حس بهتر افراد مبتلا به بی‌خوابی موثر باشد.