نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی QEEG چیست؟

EEG اندازه‌گیری الگوهای الکتریکی در سطح پوست سر است که فعالیت قشر مغز را منعکس می‌کند و معمولا به عنوان امواج مغزی شناخته می‌شود. EEG کمی (qEEG) تجزیه و تحلیل EEG دیجیتالی شده است و در اصطلاح عادی گاهی اوقات به آن «نقشه مغزی» نیز می‌گویند. qEEG توسعه‌ای از تجزیه و تحلیل تفسیر چشمی و بصری EEG است که به درک ما از EEG و عملکرد مغز کمک کرده و حتی آن را تقویت می‌کند.

نقشه مغزی روشی است که فعالیت ثبت‌شده EEG از یک دستگاه ثبت نوار مغز با استفاده از کامپیوتر پردازش می‌کند. این داده‌های EEG چند کاناله با الگوریتم‌های مختلفی پردازش می‌شوند. داده‌های دیجیتال به صورت آماری تجزیه و تحلیل می‌شوند، گاهی اوقات مقادیر را با مقادیر مرجع پایگاه داده «هنجار» مقایسه می‌کنند. 

EEG و اطلاعات QEEG مشتق‌شده را می‌توان توسط متخصصان به عنوان یک ابزار بالینی برای ارزیابی عملکرد مغز و ردیابی تغییرات در عملکرد مغز به دلیل مداخلات مختلف مانند تحریک مغزی، نوروفیدبک یا دارو تفسیر و استفاده کرد.

تکنیک‌های پردازش نقشه مغزی و استفاده از نرم‌افزار تحلیلی به ما این توانایی را می‌دهد که تغییرات پویایی را که در طول انجام وظایف پردازش شناختی در سراسر مغز اتفاق می‌افتد مشاهده کنیم، این رویکرد جدید می‌تواند به ما در تعیین نواحی مغز درگیر و پردازش کارآمد کمک کند.

سیستم یکپارچه تشخیص و درمان Vivum نیز بر اساس نقشه مغزی QEEG انجام می‌گیرد و توسط متخصصین مجموعه به نام تحریک الکتریکی جمجمه‌ای شخصی‌سازی‌شده بر اساس نقشه مغزی QEEG و یادگیری ماشین Individualized QEEG-guided ML-driven CES(IEGM-CES) اختراع گردیده که تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) با شماره PCT/IB2022/058302 ثبت شده است. 

IEGM-CES روش جدیدی را برای درمان هدایت‌شده با نقشه مغزی QEEG بر اساس تحریک الکتریکی جمجمه‌ای CES ایجاد می‌کند. این روش شامل ثبت QEEG از مراجع پیش از درمان و استخراج یک ویژگی که برآیندی از شاخص‌های مختلف مغزی است. تولید یک الگوی سیگنال تحریک بر اساس این ویژگی قبل از درمان است. سپس CES با سیگنال تحریکی تولیدشده منحصر به فرد بیمار انجام می‌گردد و جلسات درمانی بر اساس ویژگی استخراج‌شده از QEEG و تولید و تنظیم سیگنال جدید ادامه می‌یابد. تعیین پیشرفت بهبودی بر اساس مقایسه بردار ویژگی قبل از درمان و بردار ویژگی پس از درمان انجام می‌شود.

فرآیند تولید الگوی سیگنال با استفاده از هوش مصنوعی اختصاصی که بر اساس مطالعات علمی برنامه‌ریزی شده است انجام می‌پذیرد.

درخواست مشاوره و اطلاعات بیشتر

© Good Vibes Soutions - All rights reserved