تحریک الکتریکی مغز CES

تحریک الکتریکی مغز CES چیست؟

تحریک الکتریکی جمجمه‌ای یا cranial electrotherapy stimulation که به اختصار CES گفته می‌شود، یک روش درمانی غیردارویی است که جریان الکتریکی با شدت پایین از طریق اتصال الکترود به سر، معمولا از طریق لاله گوش و یا جمجمه، انجام می‌پذیرد. این روش به نام‌های درمان الکترواسلیپ electrosleep therapy و الکترونارکوسیس electronarcosis نیز شناخته می‌شود.

CES در سال ۱۹۷۹ جهت درمان افسردگی، اضطراب و کم‌خوابی تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا FDA را دریافت کرد. این روش از طریق نوع جریان الکتریکی ارسالی به مغز از سایر تکنولوژی‌های تحریک الکتریکی شدت پایین متمایز می‌گردد. به این صورت که این روش از طریق جریان متناوب alternating current یا AC نسبت به جریان الکتریکی ثابت direct current یا DC اقدام به اعمال جریان الکتریکی می‌نماید که این تمایز در نوع جریان با توجه به شواهد و پژوهش‌ها، موجب تفاوت‌های بنیادی در تاثیرات بیولوژیکی درمان می‌شود. این تفاوت به این نحو که در روش‌های تحریکی از طریق جریان ثابت مثل tDCS-transcranial direct-current stimulation شاهد دوقطبی شدن الکتریکی شدید مغز بین دو الکترود هستیم در حالی در حین اعمال تحریک از طریق CES میزان باردار شدن الکتریکی مغز ثابت باقی‌ می‌ماند. همچنین شاهد تفاوت‌های بزرگی در نوع سیستم شیمیایی مغز که مسئول واکنش به درمان از طریق CES است هستیم. ناقل‌های شیمیایی چون نوراپی‌نفرین، سروتونین و گابا مسئول ایجاد واکنش به درمان در این روش شناخته شده‌اند.

مطالعات مربوط به ارتباط نقشه مغزی QEEG و CES نشان‌دهنده کاهش در باندهای بالای موج آلفا و بتا بوده است که این امواج با استرس و پایداری بیداری در افراد مرتبط است.

CES و درمان افسردگی در مقالات علمی

 

در یک مقاله که در سال ۲۰۲۱ به چاپ رسیده است و معیارهای ورود و خروج مناسب را داشته است تعداد ۵ مطالعه دوسوکور تصادفی کنترل‌شده که تعداد ۲۴۲ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۶۰ ساله را در بر می‌گیرد و همچنین تعداد ۱۲ مقاله غیرتصادفی کنترل‌شده که تعداد ۱۱۷۳ شرکت‌کننده را در بر می‌گیرد وارد مقاله مروری شده‌اند که در بخش مطالعات دوسوکور تصادفی کنترل‌شده که اعتبار بالایی نیز داشته‌اند شاهد تاثیر قابل توجه کاهش نمره افسردگی در گروه فعال درمان CES نسبت به گروه تحریک ساختگی بوده‌اند.

 

CES و درمان افسردگی و اضطراب و qEEG

با توجه به مطالعات fMRI شواهد نشان‌دهنده تاثیر CES بر مناطق مغزی است اما یکی از فرضیه‌های با اعتبار بالاتر نسبت به فرضیه تغییر کارکردی مناطق مغزی بیانگر این موضوع است که CES با توجه به اینکه از جریان متناوب کم‌قدرت برای تحریک و درمان استفاده می‌کند با تغییر در امواج مغزی افراد موجب ایجاد پیامد مثبت درمان می‌شود و توجه به این موضوع که دستگاه نوار مغزی دسترسی بالاتری نسبت به سایر دستگاه‌های تصویربرداری را برای پژوهشگران و کادر درمان محیا می‌کند و همچنین اطلاعات با اعتبار بالای زمانی را در دسترس قرار می‌دهد نماینده بهتری برای تحلیل اطلاعاتی چون پیامد درمان CES در دو اختلال افسردگی و اضطراب است. مقالات اطلاعات گسترده همچون کاهش در باند آلفا (مربوط به آرامش)، کاهش در دلتا (مربوط به کاهش در احساس خستگی)، کاهش در بتا (کاهش در اضطراب، خودخوری، اختلال وسواس جبری) و افزایش در بتا (مربوط به توجه یا شناخت) را در اختیار پژوهشگران گذاشته‌اند.

در جدیدترین مقاله این حوزه پژوهشی برای پیامد درمان CES در افراد مضطرب و نحوه تغییر امواج مغزی این افراد انجام شده است که پژوهشگر تعداد ۶۶ شرکت‌کننده را به صورت تصادفی در دو گروه فعال درمان CES و تحریک ساختگی وارد کرده و به صورت روزانه به مدت سه هفته با فرکانس ده هرتزی درمان را انجام داده است، همچنین پرسشنامه مخصوص به اضطراب و پرسشنامه افسردگی همیلتون و تست کارت‌های ویسکانسین را انجام داده است در نهایت در حالت استراحت از افراد در دو نوبت پیش و پس از درمان نوار مغزی ثبت شده است که نتایج نشان‌دهنده افزایش قابل توجه در فاکتور توان نسبی باند فرکانسی تتا در بخش چپ پیشانی در مقایسه گروه است که افزایش قابل توجه ارتباط با تغییر در بخش اضطراب در مغز دارد. همچنین گروه فعال شاهد افزایش قابل توجه باند فرکانسی بتای بالا در مناطق مرکزی قشر شکنج پس‌سری و گووه پس‌سری بعد از اعمال CES نسبت به گروه کنترل بوده‌اند، لازم به ذکر است گروه فعال در بخش پرسشنامه اضطراب و تمرین شناختی کارت‌های ویسکانسین بهبود عملکرد قابل توجه داشته‌اند.

سیستم یکپارچه تشخیص و درمان Vivum نیز بر اساس همین فناوری تحریک الکتریکی CES است و توسط متخصصین مجموعه به نام تحریک الکتریکی جمجمه‌ای شخصی‌سازی‌شده بر اساس نوار مغزی و یادگیری ماشین Individualized QEEG-guided ML-driven CES(IEGM-CES) اختراع گردیده که تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) با شماره PCT/IB2022/058302 ثبت شده است. 

IEGM-CES روش جدیدی را برای درمان هدایت‌شده با نقشه مغزی QEEG بر اساس تحریک الکتریکی جمجمه‌ای CES ایجاد می‌کند. این روش شامل ثبت QEEG از مراجع پیش از درمان و استخراج یک ویژگی که برآیندی از شاخص‌های مختلف مغزی است. تولید یک الگوی سیگنال تحریک بر اساس این ویژگی قبل از درمان است. سپس CES با سیگنال تحریکی تولیدشده منحصر به فرد بیمار انجام می‌گردد و جلسات درمانی بر اساس ویژگی استخراج‌شده از QEEG و تولید و تنظیم سیگنال جدید ادامه می‌یابد. تعیین پیشرفت بهبودی بر اساس مقایسه بردار ویژگی قبل از درمان و بردار ویژگی پس از درمان انجام می‌شود.

فرآیند تولید الگوی سیگنال با استفاده از هوش مصنوعی اختصاصی که بر اساس مطالعات علمی برنامه‌ریزی شده است انجام می‌پذیرد.

درخواست مشاوره و اطلاعات بیشتر

© Good Vibes Soutions - All rights reserved